Nie. Jedyną formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez stronę www.ostrakarta.um.ostrowiec.pl i złożenie kompletnego wniosku w wersji elektronicznej za pośrednictwem dostępnego na w/w stronie formularza, a następnie zawnioskowanie o Pakiet Mieszkańca.
 
Ostrowiecka karta Mieszkańca nie jest wydawana w wersji plastikowej do odbioru. Po złożeniu wniosku online za pośrednictwem strony www.ostrakarta.um.ostrowiec.pl pobierz aplikację OstraKarta w wersji cyfrowej Sklep Play i App Store i ciesz się zniżkami. Aplikacja OstraKarta pozwala na korzystanie z funkcjonalności Ostrowieckiej Karty Mieszkańca, dlatego nie ma potrzeby posiadania plastikowej wersji Karty.
Jeżeli posiadasz już Pakiet Mieszkańca i jesteś także właścicielem Ostrowieckiej Katy Komunikacyjnej MZK możesz odwiedzić Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego celem dodrukowania na plastikowej Karcie specjalnego kodu kreskowanego uprawniającego do realizacji usług w Pakiecie Mieszkańca.
 
Wniosek zostanie rozpatrzony nie później niż 14 dni od jego złożenia.
 
Osoby, które są zameldowane w Ostrowcu nie będą musiały załączać przy rejestracji konta żadnych dokumentów. Dla osób niezameldowanych w Ostrowcu jedynym wymaganym dokumentem będzie skan lub zdjęcia pierwszej strony PIT opatrzony pieczątką wpływu Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim lub jeśli rozliczenia dokonano drogą elektroniczną  - pierwsza strona PIT i Urzędowe Poświadczenie Odbioru PIT (UPO) lub Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP) z ostatniego rozliczonego roku podatkowego, lub inny dokument złożony do Urzędu Skarbowego lub wystawiony przez Urząd Skarbowy, z którego wynika, że miejscem zamieszkania osoby jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
  1. Zdjęcie powinno przedstawiać osobę w sposób dokładny i aktualny. Osoba na zdjęciu powinna być dobrze widoczna, bez żadnych przesłonięć, takich jak okulary przeciwsłoneczne czy kapelusz. W przypadku osób noszących okulary, nie powinny one powodować odblasków na soczewkach.

  2. Tło: Tło powinno być jednolite i kontrastowe, najlepiej w jasnym kolorze, aby osoba była dobrze wyróżniona. Unikaj tła z nadmiernymi wzorami, ponieważ mogą one utrudniać identyfikację.

  3. Zdjęcie powinno być ostre, wyraźne i dobrze naświetlone, aby łatwo można było rozpoznać cechy twarzy. Unikaj zdjęć o niskiej rozdzielczości, rozmazanych czy zbyt ciemnych.

  4. Osoba powinna być ukazana na zdjęciu wprost, z twarzą skierowaną bezpośrednio do aparatu. Oczy powinny być otwarte i widoczne, a spojrzenie skierowane prosto w obiektyw. Unikaj zdjęć z profilu lub skierowanych w innym kierunku.

  5. Wyraźne cechy twarzy: Zdjęcie powinno pokazywać wyraźne cechy twarzy, w tym oczy, nos, usta i kontury twarzy. Unikaj zdjęć, na których twarz jest przesłonięta przez włosy lub inne przedmioty.

  6. Neutralny wyraz twarzy: unikaj min czy innych wyrazów emocji, które mogą utrudnić identyfikację.

Podczas zakładania konta wymagany jest adres mailowy oraz hasło, podany adres mailowy służy za login.
 
Można oczywiście ponownie wnioskować o Ostrowiecką Kartę Mieszkańca, ale należy zwrócić uwagę, jaki był powód odrzucenia wniosku, który został zawarty w odpowiedzi. Odrzucanie wniosku może wynikać np. z błędnego podania nr PESEL, złego zdjęcia lub  niepoprawnych danych dotyczących zameldowania. Jeśli powodem było niedołączenie dokumentów potwierdzających, wówczas należy wniosek uzupełnić o brakujące załączniki.. Jeśli natomiast nie zgadzamy się z powodem odrzucenia wniosku, wówczas należy skontaktować się pod adresem karta@ostrakarta.um.ostrowiec.pl
Powodem odrzuceń może także być np.: brak załączonego UPO, słaba rozdzielczość zdjęcia, zameldowanie poza Ostrowcem Świętokrzyskim,
 

Potrzebujesz pomocy?