Zgodę możesz wyrazić po zalogowaniu się do swojego konta w zakładce Profil, w sekcji Zainteresowania przesuwając suwak przy komunikacie - Wyrażam zgodę na przesyłanie newslettera (suwak powinien zmienić kolor na zielony). Na koniec kliknij Zapisz zainteresowania - od tej pory będziesz otrzymywał newsletter Ostrowieckiej Karty Mieszkańca.
 
Po założeniu konta na www.ostrakarta.um.ostrowiec.pl i aktywowaniu Pakietu Mieszkańca, możesz odwiedzić Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego celem dodrukowania na plastikowej Karcie specjalnego kodu kreskowanego uprawniającego do realizacji usług w Pakiecie Mieszkańca.
 
Aplikację OstraKarta można pobrać bezpłatnie na platformach dystrybucji cyfrowej Sklep Play i App Store. Aplikacja OstraKarta stanowi identyfikator użytkownika Systemu w portalu www.ostrakarta.um.ostrowiec.pl i jest w ten sposób powiązana z kontem. Korzystając z aplikacji OstraKarta otrzymujemy indywidualny identyfikator użytkownika.
 
Aplikacja OstraKarta pozwala na korzystanie z funkcjonalności Ostrowieckiej Karty Mieszkańca, dlatego nie ma potrzeby posiadania plastikowej wersji Karty.
 
OstraKarta czyli Ostrowiecka Karta Mieszkańca jest Programem skierowanym do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy są w nim zameldowani albo płacą w tym mieście podatki. Uczestnictwo w programie uprawnia do korzystania z najróżniejszych zniżek, zakupu biletów, rabatów i ulg oraz biletów wstępu do różnych instytucji czy na wydarzenia kulturalne i sportowe. Program opiera się na aplikacji OstraKarta, działającej na urządzeniach przenośnych z mobilnym systemem operacyjnym Android, a także iOS. Wszystkie osoby wnioskujące o uczestnictwo w programie Ostrowiecka Karta Mieszkańca zostaną zweryfikowane przez Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
Osoby niepełnoletnie są uprawnione do korzystania z Ostrowieckiej Karty Mieszkańca pod warunkiem, że ich Przedstawiciel Ustawowy (matka, ojciec, opiekun prawny) jest Osobą Uprawnioną, czyli spełnia jeden z następujących warunków:
 • jest zameldowany w Ostrowcu Świętokrzyskim lub
 • zamieszkuje w Ostrowcu Świętokrzyskim i rozlicza się z podatku dochodowego w Ostrowieckim Urzędzie Skarbowym jednocześnie deklarując miejsce zamieszkanie w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.
Osoby niepełnoletnie nie mogą̨ samodzielnie założyć́ konta użytkownika w Systemie Ostrowieckiej Karty Mieszkańca.
Aby osoby niepełnoletnie mogły korzystać́ z Programu ich Przedstawiciel Ustawowy jest zobowiązany do złożenia wniosku o Pakiet Mieszkańca w ich imieniu poprzez: założenie Konta Rodzinnego w Systemie Mieszkańca oraz zweryfikowanie się w odpowiednim dokumentem potwierdzającym.
Przedstawiciel Ustawowy może podjąć́ decyzję o udostepnieniu osobie niepełnoletniej możliwości zarzadzania swoim kontem użytkownika w Systemie Ostrowieckiej Karty Mieszkańca poprzez dodanie indywidualnego adresu e-mail użytkownika. Dzięki temu użytkownik niepełnoletni może logować́ się̨ do swojego konta, może zarządzać́ swoimi zainteresowaniami, widzi historię skorzystania z oferty Partnerów w ramach swojego Konta.
Przedstawiciel Ustawowy poprzez swoje indywidualne konto użytkownika może zarządzać́ kontem osoby niepełnoletniej. Może zmieniać́ ustawienia konta użytkownika, ma wgląd w historie skorzystań z oferty, może w imieniu osoby niepełnoletniej odstąpić́ od umowy, usunąć́ konto z Systemu, złożyć́ reklamację. Osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie odłączyć́ swojego konta od konta Przedstawiciela Ustawowego.
 
Regulamin można pobrać z zakładki "Dokumenty" znajdującej się na górze strony www.ostrakarta.um.ostrowiec.pl lub pobierz go tutaj klikając w link:  Regulamin OstrejKarty z zarządzeniem
Uchwałę w sprawie wprowadzenia programu OstraKarta można pobrać z zakładki "Dokumenty" znajdującej się na górze strony www.ostrakarta.um.ostrowiec.pl lub pobrać ją tutaj klikając w link: Uchwała w sprawie wprowadzenia programu OstraKarta
Osoby w Ostrowcu Świętokrzyskim otrzymują kartę na trzy lata.
 
Osoby, które są zameldowane w Ostrowcu nie będą musiały załączać przy rejestracji konta żadnych dokumentów. Dla osób niezameldowanych w Ostrowcu jedynym wymaganym dokumentem będzie skan lub zdjęcia pierwszej strony PIT opatrzony pieczątką wpływu Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim lub jeśli rozliczenia dokonano drogą elektroniczną  - pierwsza strona PIT i Urzędowe Poświadczenie Odbioru PIT (UPO) lub Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP) z ostatniego rozliczonego roku podatkowego, lub inny dokument złożony do Urzędu Skarbowego lub wystawiony przez Urząd Skarbowy, z którego wynika, że miejscem zamieszkania osoby jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
 1. Zdjęcie powinno przedstawiać osobę w sposób dokładny i aktualny. Osoba na zdjęciu powinna być dobrze widoczna, bez żadnych przesłonięć, takich jak okulary przeciwsłoneczne czy kapelusz. W przypadku osób noszących okulary, nie powinny one powodować odblasków na soczewkach.

 2. Tło: Tło powinno być jednolite i kontrastowe, najlepiej w jasnym kolorze, aby osoba była dobrze wyróżniona. Unikaj tła z nadmiernymi wzorami, ponieważ mogą one utrudniać identyfikację.

 3. Zdjęcie powinno być ostre, wyraźne i dobrze naświetlone, aby łatwo można było rozpoznać cechy twarzy. Unikaj zdjęć o niskiej rozdzielczości, rozmazanych czy zbyt ciemnych.

 4. Osoba powinna być ukazana na zdjęciu wprost, z twarzą skierowaną bezpośrednio do aparatu. Oczy powinny być otwarte i widoczne, a spojrzenie skierowane prosto w obiektyw. Unikaj zdjęć z profilu lub skierowanych w innym kierunku.

 5. Wyraźne cechy twarzy: Zdjęcie powinno pokazywać wyraźne cechy twarzy, w tym oczy, nos, usta i kontury twarzy. Unikaj zdjęć, na których twarz jest przesłonięta przez włosy lub inne przedmioty.

 6. Neutralny wyraz twarzy: unikaj min czy innych wyrazów emocji, które mogą utrudnić identyfikację.

Wniosek może złożyć osoba pełnoletnia, która mieszka w Ostrowcu Świętokrzyskim – jest tu zameldowana – na stałe lub tymczasowo – lub płaci w Ostrowcu Świętokrzyskim podatek  PIT. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do programu, ale tylko wspólnie ze swoim rodzicem bądź opiekunem prawnym. Wówczas osoba dorosła musi założyć konto rodzinne i dodać do niego dzieci.
 
Żeby ostrowczanin mógł przystąpić do Programu, obsługujący Program muszą sprawdzić, czy dana osoba rzeczywiście jest zameldowana w Ostrowcu Świętokrzyskim lub płaci tu podatki. Weryfikacja zależy od sytuacji wnioskującego o przystąpienie do programu. Jeśli jest to osoba zameldowana w Ostrowcu Świętokrzyskim, wówczas obsługujący Program sprawdzają czy dana osoba jest w ewidencji ludności Ostrowca Świętokrzyskiego – na stałe bądź tymczasowo. Jeśli jest to osoba niezameldowana, ale płacąca podatki w Ostrowcu Świętokrzyskim, wówczas musi okazać pierwszą stronę PIT-36 lub PIT-37 (w przypadku deklaracji składanych elektronicznie dodatkowo Urzędowe Potwierdzenie Odbioru - UPO).
 
PIN pozwala zabezpieczyć Twoje konto przed nieautoryzowanym użyciem. Kiedy korzystasz z OstrejKarty  stacjonarnie, okazujesz kartę w postaci plastikowej lub aplikacji mobilnej. Kiedy jednak chcesz korzystać z niej online (na przykład przy rezerwacji biletów), sam numer nie jest wystarczającym potwierdzeniem, że numer który podajesz należy do Ciebie.
By przeciwdziałać nieautoryzowanemu użyciu Twojej Karty wymagamy podania numeru PIN przy korzystaniu z OstrejKarty online. PIN nie jest on nadrukowany na karcie, ani wyświetlany nigdzie poza Twoim Panelem Mieszkańca.
Zaraz po stworzeniu konta wylosowaliśmy Tobie początkowy PIN.
W każdej chwili możesz go jednak zmienić. Aby to zrobić wystarczy:
 1. Zalogować się do Panelu Mieszkańca
 2. Przejść na zakładkę Profil
  Zjechać na dół strony do sekcji Bezpieczeństwo
 3. Sprawdzić lub zmienić PIN
  (Pamiętaj PIN powinien składać się wyłącznie z 4 cyfr)
 4. Kliknąć przycisk "Zapisz zmiany" na dole strony

Potrzebujesz pomocy?