• Home
 • Załóż konto

1Zanim założysz konto

Sprawdź wymagania oraz dokumenty jakie należy przedstawić aby otrzymać pakiet mieszkańca. Jeśli spełniasz wymogi programu, zaznacz twierdząco co najmniej jedną z poniższych odpowiedzi, przejdź dalej i "załóż konto"

 • Jestem zameldowany na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski
  Uprawnienie zostanie zweryfikowane automatycznie. W przypadku niepowodzenia skontaktuj się z Punktem Obsługi OstrejKarty.
 • Mieszkam na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski i rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

  Do weryfikacji konieczne będzie dołączenie:

  Dla osób niezameldowanych w Ostrowcu wymaganymi dokumentami będą:
   
  • Skan lub czytelna fotografia pierwszej strony PIT opatrzony pieczątką wpływu Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
  lub
  • Skan lub czytelna fotografia PIT złożonego drogą elektroniczną: pierwsza strona PIT
   i Urzędowe Poświadczenie Odbioru PIT (UPO) lub Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP) z ostatniego rozliczonego roku podatkowego.
  lub
  • Inny dokument złożony do Urzędu Skarbowego lub wystawiony przez Urząd Skarbowy,
   z którego wynika, że miejscem zamieszkania osoby jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
         lub
  • Emeryci i renciści przedstawiają legitymację emeryta-rencisty wydaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim lub pierwszą stronę PIT 40A lub PIT OP z ostatniego roku podatkowego. W przypadku osób rozliczających się przez Internet PIT + UPO.
         lub
  • Osoby bezrobotne okazują zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej wydane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie później niż 14 dni przed datą złożenia wniosku.