Konto Rodzinne

Jest to konto, które może założyć osoba pełnoletnia dla siebie i osób, które z nią mieszkają. Wówczas osoba, która zakłada to konto będzie jego administratorem, a wszyscy użytkownicy mogą korzystać ze zniżek. Konto rodzinne daje możliwość osobom niepełnoletnim dołączenia do programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca i korzystania z jego oferty.
 
Tak, możesz złożyć́ wniosek w imieniu innych osób pełnoletnich, z którymi zamieszkujesz pod tym samym adresem pod warunkiem, że:
  • zostałeś́ przez nich do tego upoważniony,
  • poinformowałeś́ ich o zakresie, do którego zostaną̨ wykorzystane ich dane osobowe,
  • jesteś́ osobą Uprawnioną do korzystania z Programu Ostrowiecka Karta Mieszkańca,
  • każda z tych osób jest osobą Uprawnioną do korzystania z Ostrowieckiej Karty Mieszkańca
Dla każdej osoby pełnoletniej w imieniu, której wnioskujesz o wydanie Ostrowieckiej Karty Mieszkańca, wymagany jest indywidualny adres e-mail tej osoby.
Na podany w procesie rejestracji konta innej osoby pełnoletniej adres e-mail zostanie wysłany aktywny link potwierdzenia założenia konta oraz potwierdzenia wyrażenia zgody na zarzadzanie kontem w ramach konta rodzinnego, administrowanego przez Ciebie.
Jeżeli link nie zostanie kliknięty, umowa nie zostanie zawarta, konto innej osoby pełnoletniej będzie nieaktywne i zostanie usunięte z systemu. Wasze konta będą̨ połączone w ramach Konta Rodzinnego, którego Ty będziesz administratorem.

Co to oznacza w praktyce?
dziesz miał wgląd w historię skorzystania z oferty innej osoby pełnoletniej, bodziesz mógł edytować́ jej dane m.in zainteresowania, wyrażać́ i cofać́ zgody, np. na wysyłkę̨ newslettera

W każdej chwili możesz odłączyć́ konto innej osoby pełnoletniej od swojego konta poprzez zalogowanie się̨ na swoje Konto Użytkownika w Systemie Ostrowieckiej Karty Mieszkańca poprzez portal www.ostrakarta.um.ostrowiec.pl. Na adres e-mail innej osoby pełnoletniej zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.
Inna osoba pełnoletnia może w każdej chwili samodzielnie odłączyć́ swoje Konto Użytkownika od Konta Rodzinnego.
Może tego dokonać́ poprzez:
  • zalogowanie się̨ na swoje Konto Użytkownika
  • przejście do zakładki Rodzina i klikniecie w przycisk Odłącz konto od Rodziny.
  • na adres e-mail innej osoby pełnoletniej oraz Administratora Konta Rodzinnego zostanie wysłany link z informacją na temat odłączenia konta.
Rodzaj konta można wybrać na etapie składania wniosku. Wystarczy dodać w nim swoich najbliższych. Wówczas, oprócz konta administratora, zostaną utworzone profile członków rodziny.

Dzieci mogą korzystać z Ostrowieckiej Karty Mieszkańca na podstawie dokumentów rodziców/opiekunów prawnych. Jeśli dodasz do konta dziecko, jego wniosek zostanie zaakceptowany na podstawie twoich dokumentów. 
Rodzic wpisując dane dzieci poświadcza, że wszystkie podane dane są prawidłowe i ma prawo do ich podawania

Jeśli chcesz złożyć wniosek w imieniu osoby dorosłej, musisz:
  • Posiadać na to jej zgodę;
  • poinformować tę osobę, w jakim celu zostaną wykorzystane jej dane osobowe;
  • samemu być osobą uprawnioną do korzystania z Ostrowieckiej Karty Mieszkańca.
Każda osoba dorosła, w której imieniu składasz wniosek, musi być uprawniona do korzystania z Ostrowieckiej Karty Mieszkańca, na dowód czego należy przedstawić odpowiedni dokument. Do rejestracji każdego pełnoletniego członka rodziny potrzebny będzie indywidualny adres e-mail, na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie w link jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na założenie konta. Jeśli osoba, w której imieniu wnioskujesz o Kartę nie kliknie w przesłany link, jej konto zostanie automatycznie usunięte.

Potrzebujesz pomocy?