Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

ul.Henryka Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  • Home
  • Oferty
  • Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.


  • Akceptuje zwierzęta
  • Dostosowany
  • Parking

Nawiguj z Google


Opis

1.Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2. Spółka może również:
1) nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne,
2) przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
3) wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
4) sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki,
5) prowadzić inną działalność związaną z budownictwem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, polegającą na:
a) sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym,
b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych,
c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych
z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego,
d) prowadzeniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Spółki.

 

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

W siedzibie Spółki główne wejście dostosowano dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Można dotrzeć do administratorów, kasy i toalety dostępnej dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W razie potrzeby każdy z pracowników może udzielić wszelkich informacji w pomieszczeniu administratorów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przy budynku zlokalizowany jest parking dla gości ale bez wydzielonych miejsc parkingowymi dedykowanych osobom niepełnosprawnym.  
 

Regulamin i warunki

Spółka świadczy usługi na rzecz zarządzanych wspólnot mieszkaniowych. Usługi komercyjne na rzecz osób fizycznych świadczone są w minimalnym zakresie w sytuacjach wyjątkowych dla właścicieli/mieszkańców zarządzanych wspólnot mieszkaniowych.