Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim

ul. Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
 • Home
 • Oferty
 • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim
Czerwona oznacza Twoją lokalizację. Kliknij prawym przyciskiem na mapie, aby ją zmienić.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim


 • Akceptuje zwierzęta
 • Dostosowany
 • Parking

Nawiguj z Google


Opis

Wszelka dopuszczona prawem działalność gospodarcza, wytwórcza, handlowa i usługowa w obrocie krajowym i zagranicznym, a w szczególności:

 • działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B)
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych – przesyłowych (PKD 45.21.C)
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych – lokalnych (PKD 45.21.D)
 • wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej nie sklasyfikowanych (PKD 45.21.F)
 • wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych (PKD 45.33.B)
 • sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53.B)
 • sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z)
 • pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z)
 • działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
 • wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C)
 • pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.84.B)
 • odprowadzanie ścieków (PKD 90.00.D)

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Biuro Obsługi Klienta pozbawione jest barier architektonicznych dla niepełnosprawnych, przygotowany jest podjazd dla osób korzystających z wózków inwalidzkich oraz toaleta
 

Regulamin i warunki

Treść wszystkich aktualnych regulaminów/taryf znajduje się na stronie Spółki www.mwikostrowiec.pl