Image

Ostrowiecka Karta Mieszkańca - OstraKarta - korzystaj z promocji i zniżek

Wraz z rozwojem techniki i postępem cywilizacji lojalność konsumencka stała się istotnym zagadnieniem w działalności rynkowej przedsiębiorstwa. Programy lojalnościowe są zbiorem narzędzi budujących zaangażowanie i zaufanie klientów. Niewątpliwie najlepszym sposobem na zdobywanie lojalności klientów jest po prostu dobry produkt, który będzie tworzył więź pomiędzy klientem a marką,
Przemyślany i skrojony na miarę potrzeb program lojalnościowy daje frajdę swoim klientom, nagradzając przywiązanie i szacunek do marki. Specyfika danego rynku i profilu klienta pozwala trafnie dobrać i wykorzystać narzędzia niezbędne do kształtowania lojalności oraz jej podtrzymywania. Co ważne według branżowych badań, prawie 50% Polaków jest członkiem choć jednego programu lojalnościowego, co świadczy o tym, iż polskie społeczeństwo pokochało karty lojalnościowe.
Dlatego za zasadne wydaje się wdrożenie przemyślanego programu lojalnościowego, który wpisze się doskonale w szeroki proces identyfikacji ostrowczan z miastem, dostrzeganie jego mocnych stron oraz budowanie poczucia dumy związanego z Ostrowcem.
OstraKarta – czyli miejska karta lojalnościowa, która de facto ma ułatwić dostęp do szerokiego portfela usług, będzie stanowić doskonały produkt oraz nośnik pozytywnych treści związanych z miastem. Program karty lojalnościowej będzie kompleksowym systemem poprawiającym komunikację z mieszkańcami, wspierającym działania samorządu, wprowadzającym udogodnienia dla mieszkańców.
Program Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta” jest elementem polityki promocyjnej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, w ramach realizacji którego tworzy się system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień, a jego głównym celem jest:

1) rozwój Gminy,
2) promocja Gminy jako miejsca atrakcyjnego do osiedlenia się;
3) poprawa warunków i jakości życia mieszkańców;
4) zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej;
5) zwiększenie dostępności do miejskich obiektów użyteczności publicznej;
6) umacnianie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców;
7) poszerzenie oferty możliwości spędzania wolnego czasu;
8) kształtowanie kultury spędzania czasu wolnego.

Ostrowiecka Karta Mieszkańca „OstraKarta” jest programem skierowanym do mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego, którzy są w nim zameldowani albo płacą w tym mieście podatki. Uczestnictwo w programie uprawnia do korzystania z najróżniejszych zniżek, realizacji rabatów i upustów oraz zakupu biletów wstępu do różnych instytucji czy na wydarzenia kulturalne i sportowe. Program Ostrowiecka Karta Mieszkańca opiera się na aplikacji OstraKarta, działającej na urządzeniach przenośnych z mobilnym systemem operacyjnym Android, a także iOS.

OstraKarta będzie oddziaływać na różne grupy odbiorców. Będą nimi zarówno mieszkańcy miasta, którzy otrzymają jedną zunifikowaną elektroniczną kartę miejską uprawniającą do zniżek i rabatów oraz zbierania punktów w programie lojalnościowym u lokalnych przedsiębiorców, jak również przedsiębiorcy, gdyż jednym z celów wprowadzonej karty będzie zwiększenie konsumpcji w skali lokalnej, poprzez udostępnienie małym przedsiębiorcom narzędzia do skutecznej promocji i pozyskiwania klientów. Tak pojmowany rozwój przedsiębiorczości działa stymulująco na różne elementy życia społeczności lokalnej i może stać się podstawą jej rozwoju w znacznie szerszym niż tylko finansowym sensie. Mieszkańcy otrzymają możliwość zainstalowania aplikacji na telefony, która poinformuje m.in. o wydarzeniach odbywających się w mieście.
Jeśli chcesz dołączyć do programu:

1.zerknij na zasady programu w zakładce Dokumenty oraz najczęstsze pytania w zakładce Pomoc
2. załóż konto: https://ostrakarta.um.ostrowiec.pl/n-rejestracja.qbpage
3. zawnioskuj o pakiet mieszkańca i poczekaj na akceptację zgłoszenia
4. pobierz aplikację
         android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.qbmobile.karty.ostrakarta
         iOS: https://apps.apple.com/pl/app/ostra-karta/id6447006049
5. korzystaj ze zniżek, rabatów i upustów oferowanych przez partnerów !!!